Közbeszerzési szakértői szolgáltatás

A JURATIO Zrt. a közbeszerzési szakértői szolgáltatásai során széleskörű tevékenységek ellátására vállalkozik, ezzel átvállalva ügyfeleitől az eljárás lebonyolításának feladatát:

 • Beszerzési igény felmerülése esetén a beszerzési tárgy, a becsült érték és az eljárási rezsim meghatározása;
 • Közbeszerzési eljárás - Ajánlatkérő számára legalkalmasabb - fajtájának kiválasztása;
 • Általános jellegű Közbeszerzési Szabályzat elkészítése ;
 • Szükség szerint, eseti jelleggel a közbeszerzési eljárás felelősségi és dokumentálási rendjének elkészítése;
 • Ajánlatok (részvételi jelentkezések) tartalmi, formai követelményeinek kidolgozása;
 • Ajánlatok (részvételi jelentkezések) értékelési eljárásának kidolgozása;
 • Közbeszerzési Értesítőben és az EU Hivatalos Lapjában megjelenő hirdetmények elkészítése és elektronikus úton történő feladása;
 • Adott esetben a már rendelkezésre álló - eljárást előkészítő - dokumentumok (felhívás, dokumentáció, szerződés) minőségbiztosítása;
 • Ajánlatkérési (Részvételi) Dokumentáció elkészítése, disztribúciója;
 • Közbeszerzési eljárás dokumentálása;
 • A közbeszerzési eljárás során Ajánlatkérő számára folyamatos közbeszerzési tanácsadás nyújtása;
 • Ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részére az ajánlattételi (részvételi) időszakban felmerülő kérdésekben tájékoztatás nyújtása, adott esetben konzultáció tartása;
 • A beérkezett ajánlatok (részvételi jelentkezések) szakértők bevonásával való kiértékelése formai, jogi, valamint közbeszerzés specifikus tartalmi szempontból, írásbeli értékelés készítése;
 • Az egyes eljárási cselekmények (előkészítés, bontás, értékelés, szerződéskötés) megszervezése és lebonyolítása;
 • Kapcsolattartás a Közbeszerzési Hatósággal, a Közbeszerzési Döntőbizottsággal, valamint a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottságával;
 • Adott esetben képviselet ellátása jogorvoslati eljárás során;

A közbeszerzési eljárás során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a vonatkozó végrehajtási rendeletek betartásának felügyelete a JURATIO Zrt. feladata.

A JURATIO Zrt. rendelkezik felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókkal (szakmai felelősségbiztosítás száma 2350014917).

Juratio közbeszerzés
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7