Közbeszerzési referenciák menü

Ügyfeleink az önkormányzati szektorból

 • Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

http://www.bacs-kiskun.hu

„Kecskeméti Gyógyintézeti Központ – hatékony egészségügyi rendszer Bács-Kiskun megyei modellje” című TIOP-2.2.7- 07/2F/2-2009- 0004 azonosító jelű projekt keretén belül gép-műszer beszerzés.

 • Békés Város Önkormányzata

http://www.bekes.hu

Békés város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése.

 • Belváros-Lipótváros Közterület- Felügyelet

http://www.blkf.hu

Vagyonvédelmi feladatok ellátása 2012.
Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft.
Ifjúsági-tábori főzőkonyha működtetés 2014.

 • Budaörs Város Önkormányzata

http://www.budaors.hu

Megvalósíthatósági Tanulmány készítése Budaörs városi és elővárosi közlekedési rendszerének összekapcsolására, intermodális csomópont kialakítására, kitekintéssel a térség hosszú távú közlekedésfejlesztési lehetőségeire.
Kapacitásbővítés a budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájában (KMOP-4.6.1-11-2012-0028).

 • Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

http://www.budavar.hu/

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat parkoló rendszeréhez szükséges szerver elemek és Mesemúzeum részére audiovizuális és informatikai eszközök, valamint szoftverek beszerzése.

 • Csömör Nagyközség Önkormányzata

http://www.csomor.hu

„Nefelejcs” 200 férőhelyes, 8 csoportszobás óvoda építése tornaszobával és melegítő konyhával.

 • Dunaharaszti Város Önkormányzata

http://www.dunaharaszti.hu

Hunyadi János Általános Iskola korszerűsítése (KMOP 4.6.1).
Dunaharaszti Városközpont attraktivitásának növelése új funkciók kialakításával (KMOP-5.2.1/B-2f-2009- 0011).
Dunaharaszti 5 utcájának építése (KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013).

 • Hajdúhadház Város Önkormányzata

http://www.hajduhadhaza.hu

Informatikai eszközök beszerzése (TIOP-1.1.1-07/1/2008-0718).
Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán.

 • Hatvan és Térsége Szenny víz-beruházási Társulás

http://www.hatvan.hu

Hatvan és térsége (Apc, Ecséd, Szücsi) szennyvízelvezető rendszer bővítése, fejlesztése, teljes kiépítése (KEOP-1.2.0-2009).

 • Hatvan Város Önkormányzata

http://www.hatvan.hu

Hatvani autóbusz pályaudvar építése (ÉMOP-3.1.2/A-2008- 0013).
Hatvan város barokk főtér felújítása I. és II. ütem.
Hatvani északi tehermentesítő út III. szakasz építése (ÉMOP-2009-3.1.2/B).

 • Kistelek Város Önkormányzata

http://www.kistelek.hu

Kistelek városközpontjának integrált fejlesztése (DAOP-5.1.2/A-2008-0016).
Kisteleki Központi Rendelőintézet korszerűsítése, bővítése (DAOP-4.1.1/B-2008- 0005).

 • Kondoros Város Önkormányzata

http://www.kondoros.hu

Batthyány-Geist kastély történeti kertjének helyreállítása, értékeinek megőrzése Kondoroson (KEOP-3.1.2/2f/09-11-2013-0048).
A Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium energetikai célú fejlesztése (KEOP-5.5.0/B/12-2013-0066).

 • Kunszentmiklós Város Önkormányzata

http://www.kunszentmiklos.hu

Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat bővítés Kunszentmiklóson (KEOP-1.2.0/1F-2008- 0028).
Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése (DAOP 4.1.3/B-09 --2009-0004).
Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése (TIOP-1.1.1/09/1-2010-0093).
A főtér rehabilitációja Kunszentmiklóson (DAOP-5.1.2/A-09-2f-2013-0002).

 • Mád Község Önkormányzata

http://www.mad.hu

Mád patakmeder szakaszfelújítása I. és II. és III. ütem (ÉMOP 3.2.1).

 • Nagykőrös Város Önkormányzata

http://www.nagykoros.hu

Teljes körű, központi háziorvosi ügyelet ellátása.
Nagykőrös Város közigazgatási területén kóbor állatok befogása, megfigyelése és örökbeadása, valamint az állati hulladékok ártalmatlanítása.
Csónakázó tó természeti és történelmi táji elemeinek rehabilitációja.

 • Szarvas Város Önkormányzata

http://www.szarvas.hu

Szarvas Város Önkormányzata Szakor vosi Rendelőjének komplex kistérségi rendelővé fejlesztése (DAOP-4.1.1/B-2008- 0006).

 • Szigetmonostor Község Önkormányzata

http://www.szigetmonostor.hu

Zöldsziget Körzeti Általános Iskola rekonstrukciója, bővítése.

 • Sződliget Község Önkormányzata

http://www.szodliget.hu

Különféle élelmiszerek beszerzése.

 • Tököl Város Önkormányzata

http://www.tokol.hu

Vállalkozási szerződés a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0003 kódszámú „Tököl, funkcióbővítő városközpont rehabilitáció” tárgyú projekt keretében.

 • Törökszentmiklós Város Önkormányzata

http://www.torokszentmiklos.hu

Európai Uniós forrásból támogatott beruházási projektek könyvvizsgálata.

Ügyfeleink az állami szektorból

 • Nemzeti Környezetügyi Intézet – VM Háttérintézmény

http://www.neki.gov.hu

Abasár környéki vízbázisok szennyezettségének tényfeltárása, valamint a Gyöngyös-Atkári ivóvízbázis biztonságba helyezési terv felülvizsgálata és aktualizálása.

 • Belügyminisztérium

http://www.kormany.hu/belugyminiszterium

A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek meghatározott személyi körére vonatkozó csoportos élet-és balesetbiztosítási szerződés keretében nyújtandó biztosítási szolgáltatások.

 • Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

http://www.katasztrofavedelem.hu

Árvízi védekezéshez szükséges mobilgát elemek beszerzése.
Ajánlatkérő közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása.

 • Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF)

http://eutaf.kormany.hu

Határon átnyúló IPA audit feladatok tárgyú PRAG szerinti eljárás lebonyolítása.
Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési Program Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 tekintetében az 1083/2006/EK rendelet 62. cikke szerinti ellenőrzési feladatok ellátása tárgyú PRAG szerinti eljárás lebonyolítása.

 • Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

http://www.ferto-hansag.hu

„Turisztikai fejlesztések a Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj valamint a Rábaköz, Hanság területein” NYDOP-2.1.1/E-09-2009- 011 közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása.
„Határtalanul Duna-menti Természeti Értékeinkért és Környezetünkért” c. projekt HU-SK- 09/01/2.2.1 közbe- szerzési eljárásainak lebonyolítása.

 • Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

http://www.gysev.hu

Vezetékes földgáz beszerzése.
Vagyonvédelmi szolgáltatások beszerzése.

 • KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft.

http://www.kiving.hu


Budai Vár Savoyai terasz rekonstrukciós munkái.

 • Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH)

http://www.kekkh.hu

A SIS II Rendszerintegrációs Központ (NS.CP) infrastruktúrájának bővítése és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.
A KEK KH adatkezelésében lévő szakrendszerek fejlesztése és belső tesztje.

 • Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM)

http://www.kim.gov.hu

ÁROP-2.2.23-2013. számú kiemelt pályázat keretében a közbeszerzési eljárások lebonyolítása.
ÁROP-1.2.22-2013 számú pályázat közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása.

 • M agyar Államvasutak Zrt.

http://www.mav.hu

Vasúti járművek fővizsgája és futójavítása.
10 db – (10%) + opcióként 50 db 3. generációs IC kocsi kialakítása 19-37 és 20-37 sorozatú személykocsikból.

 • Magyar Állami Operaház

http://www.opera.hu

Az Erkel Színház előadás tartására alkalmas állapotba történő felújítása.
Ajánlatkérő valamennyi közbeszerzési eljárásának lebonyolítása

 • Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.

http://www.filmalap.hu

Róna u. 174. szám alatti „N” épület felújítása.
Színes intermediate és pozitív nyersanyagok beszerzése.

 • Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ

http://www.mnm-nok.gov.hu

Központosított közbeszerzési portálon keresztül történő beszerzések lefolytatása.

 • Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

http://www.mnv.hu

Az MNV tulajdonosi joggyakorlási körébe tartozó ingatlanokon végzendő helyreállítási munkák:Regéci vár, Tátika vára, Bajnai kastély, Máré vára, Esztergom, Pázmány Péter úti műemléki épület, Rezi vár, Drégelyvára (a Kbt. 136./B § (3) bekezdés b) pontja szerinti eljárás).
Budai Vár Savoyai teraszhoz kapcsolódó közvetlen veszély-elhárítási munkák.

 • Magyar Posta Zrt.

http://www.posta.hu

Postai közreműködök I., II., III., ütem előminősítési rendszer.

 • MTA Nyelvtudományi Intézet

http://www.nytud.hu

Kiemelkedő tudományos tevékenység feltételeit biztosító kutatási infrastruktúra fejlesztése.
Budapest Benczúr u. 33. szám alatti épület felújítása.

 • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (MGSZH) – VM Háttérintézmény

http://www.nebih.gov.hu

Ajánlatkérő valamennyi közbeszerzési eljárásának lebonyolítása.

 • Nemzeti Közlekedési Hatóság

http://www.nkh.hu

Ajánlatkérő valamennyi közbeszerzési eljárásának lebonyolítása.

 • Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) - VM Háttérintézmény

http://www.szelektivinfo.hu

Hulladék Nyomkövető Országos Rendszer fejlesztése (EKOP 1.2.4.)

 • Rail Cargo Hungaria (MÁV CARGO Árufuvarozási Zrt.)

http://www.railcargo.hu

Irodaház vagy irodaházrész öt évre (60 hó) történő bérbevétele és opciós bérleti jog szerzése további öt évre (60 hó).
Komplex Biztosítási szolgáltatások beszerzése.

 • Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

http://www.tikovoizig.hu

K XI. – kivitelezés („Természet- és élőhely-védelmi kezelés a Bihari sík Natura 2000 területén” [KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0010]).

 • Várgondnokság Nonprofit Kft.

http://www.budavarikht.hu

A Budavári Palota Cortina köz gyalogos forgalmát biztosító kétkarú sétány teljes körű megvalósítása.

 • VÁROSLIGET INGATLANFEJLESZTŐ ZRT.

http://www.ligetbudapest.org

Liget Budapest Nemzetközi Építészeti Tervpályázatok lebonyolítása.

Ügyfeleink az egészségügyi szektorból

 • Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza – Kecskemét

http://www.kmk.hu

Orvosi gép-műszerek beszerzése TIOP-2.2.2/08/2F „Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) támogatására.

 • Debreceni Egyetem

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0033 azonosítószámú projekt közbeszerzési feladatainak ellátása.
AGR_PIAC_13-1-2013-0006 azonosító számon regisztrált Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása az agrár-, élelmiszeriparban (AGR_PIAC_13) „Burgonyarezisztencia kutatás a globális éghajlatváltozás pusztításának mérséklésére” tárgyú projekt közbeszerzési feladatainak ellátása.
AGR_PIAC_13-1-2013-0002 azonosító számon regisztrált Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása az agrár-, élelmiszeriparban (AGR_PIAC_13) „Kiváló malomipari paraméterekkel rendelkező adaptív őszi búza vonalak előállítása” tárgyú projekt közbeszerzési feladatainak ellátása.
AGR_PIAC_13-1-2013-0008 azonosító számon regisztrált Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása az agrár-, élelmiszeriparban (AGR_PIAC_13) „Melanin Koncentráló Hormon Receptor (MCH-R) Izgató Hatás Mezőgazdasági Kiaknázására Irányuló Kutatások. A Töméses Hizlalás Kiváltása Takarmányozással Májlibákon” tárgyú projekt közbeszerzési feladatainak ellátása.


 • Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet – Békéscsaba

http://www.rethy.hu

A Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet számára a betegek és a dolgozók étkeztetésének biztosítása, a kórházi konyha üzemeltetésének ellátásával.
A Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelőintézetben takarítás, rovar- és rágcsáló irtás valamint a kórház területén utak, parkolók, járdák hó- és csúszásmentesítése.
A Dr. Réthy Pál Kórház és Rendelőintézet Rehabilitációs épületének részleges felújítási és átalakítási munkálatai (DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001).
Rehabilitációs orvosi eszközök beszerzése (DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001).

 • Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet – Debrecen

http://www.kenezykorhaz.hu

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0033 azonosítószámú projekt közbeszerzési feladatainak ellátása.
ÉAOP 4.1.2/C-11-2012-0001 azonosítószámú projekt közbeszerzési feladatainak ellátása.
TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt közbeszerzési feladatainak ellátása.
TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0093 azonosítószámú projekt közbeszerzési feladatainak ellátása.
MRI berendezés szállítása, üzembe helyezése, szervizellátása.
Fertőtlenítőszerek beszerzése.
Katéterek beszerzése.
Öntágulós fémstentek beszerzése.
Egyszer használatos pelenkázó nadrágok és betétek beszerzése.
Szemészeti műlencsék beszerzése.
Szürkehályog műtéthez szükséges szemészeti anyagok beszerzése.
Varróanyagok beszerzése.
Varrógépek, varrógépbetétek és sérvhálók beszerzése.
Kötszerek beszerzése.
1 db altatógép beszerzése.
Tárgyi eszköz beruházások refinanszírozása.
Egészségügyi műszerek, berendezések (Multi-slice helikális – minimum 8 független adattartalmú de- tektorsor egyidejű mérésére alkalmas- CT készülék) szállítása, üzembe helyezése, karbantartása.
Komplex biztosítási szolgáltatások beszerzése.
Kórházélelmezési feladatok ellátása.
Egészségügyi és egyéb gép-műszer koordinációs, nyilvántartási, karbantartási-javítási szolgáltatás.
Különféle gyógyszerek beszerzése.
Lélegeztető gépek beszerzése Mammográfiás röntgenkészülék beszerzése.
UH és rtg-vezérelt ESWL kőzúzó kezelések ellátása, kiegészítve Holmium YAG lézeres kőzúzó technológiával, flexibilis uretero-renoscoppal, az ahhoz szükséges berendezés biztosításával.
Video-endoszkóp rendszer beszerzése.
Operációs mikroszkóp beszerzése Egészségügyi gázok beszerzése Plazmasterilizáló beszerzése.

 • Toldy Ferenc Kórház- Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. – Cegléd

http://www.toldykorhaz.hu

Röntgen berendezés szállítása.

Európai Uniós pályázatokon nyertes Ügyfeleink

 • HUNLAND GÉP KFT.

http://www.hunland.hu

EMVA állattartó telepek korszerűsítéséhez kapcsolódó gépbeszerzés és építési beruházás.

 • Aranykocsi Zrt.

http://www.aranykocsi.hu

EMVA állattartó telep korszerűsítéséhez kapcsolódó építési beruházás.

 • Claessens Általános Mezőgazdasági Kft.

http://www.claessens-group.eu

EMVA állattartó telepek korszerűsítéséhez kapcsolódó gépbeszerzés és építési beruházás.

 • Hungary Pork Kft.

http://www.hungarypork.eu

EMVA állattartó telep korszerűsítéséhez kapcsolódó építési beruházás.

 • Jászapáti 2000 Mezőgazdasági Zrt.

http://www.jaszapatimgzrt.hu

EMVA állattartó telep korszerűsítéséhez kapcsolódó gépbeszerzés.

 • Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság

http://www.bences.hu/

A Pannonhalmi Főapátság turisztikai vonzerő fejlesztési programja I., II., III. és IV. ütem (NYDOP).


I. ütem: A világörökségi helyszín környezetrendezése, felújítása, fejlesztése.

II. ütem: Turisztikai szolgáltatások, infrastruktúra fejlesztése (gépkocsi parkoló, építés, gasztronómiai szolgáltatások bővítése, rendezvényterem, kerékpártároló, csomagmegőrző létesítése).

III. ütem: A természeti környezet (Arborétum – Hospodárkert) turisztikai célú fejlesztése felújítása, rendezése, gyógynövénykert létesítése, gyógynövényes bemutató házzal, látványműhellyel, pihenőkert kialakítása.

IV. ütem: Ifjúsági zarándokház létesítése.

 • Pharma-flight Nemzetközi Tudományos és Szolgáltató Központ Kft.

http://pharma-flight.com

GOP-2012-1.2.1/B-2012-0031.-Innovációs és technlógiai parkok, valamint fejlesztési központok támogatása tárgyú projekthez kapcsolódó, közbeszerzési feladatok ellátása.

Juratio közbeszerzés
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7