Minőségbiztosítási referenciák menü

Építési beruházás

Megbízási szerződés keretében a Közbeszerzéseket Felügyelő Főosztály (KFF) tevékenységét segítő közbeszerzési, jogi és műszaki-szakmai szakértői tanácsadás vagy Kohéziós Alap projektekhez és egyéb infrastrukturális nagyberuházásokhoz kapcsolódó független közbeszerzési minőségbiztosítási, felülvizsgálati és tanácsadói szakértői munkák (A teljesség igénye nélkül)

 • 33. sz. főút 71+170-74+513 km szelvények közötti szakasz (Hortobágy átkelés) 11,5 tonnás burkolat megerősítés és szélesítés kivitelezési, valamint hídfelújítási munkáinak elvégzése

 • 4. sz. főút 11,5 tonnás burkolat megerősítés kivitelezési, valamint hídfelújítási munkáinak elvégzése

 • 8. sz. főút 11,5 to burkolat-megerősítésének tervezése az Ajka-országhatár szakaszon

 • 86.sz. főút 77+800-79+000 km közti szakaszán 11,5 tonnás burkolaterősítés, négynyomúsítás

 • A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer új létesítményeinek tervezése és kivitelezése

 • Berettyóújfalu Város Önkormányzata

A TIOP-2.2.4/09/1 „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című konstrukción belül, a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház korszerűsítése tárgyú beruházáshoz kapcsolódóan egészségügyi gép-műszerek, és laboratóriumi- illetőleg egyéb bútorzat beszerzése.

 • Budai Duna-parti főgyűjtőcsatorna és alsó rakpart részleges szélesítése

 • Budapest-Ferencváros „C” elágazás – Vecsés (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya- és felső vezeték átépítése

 • Érd Megyei jogú Város Önkormányzata

Laboratóriumi eszközbeszerzés az érdi Vörösmarty Gimnázium részére a TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005.számú "A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával"című pályázathoz kapcsolódóan

 • Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt, Kiegészítő létesítmények a hulladéklerakó telepekhez, Építési Munkák 2

 • Magyarországi Evangélikus Egyház

TIOP 1.1.1.07/1-2008-1159 számú nyertes pályázatukban „Az Evangélikus Egyház feladat ellátási helyein intelligens iskola létrehozása az informatikai infrastruktúra fejlesztésével és IKT támogatású pedagógia módszertan kidolgozásával”

 • Mezőtúr (bez.) – Gyoma (bez.) vonalszakasz átépítése és biztosítóberendezésének átépítése

 • Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közoktatási Intézmények informatikai korszerűsítése TIOP-1.1.1-07/1-2008-1151.

 • Rekultivációs munkák a Szolnok és térsége hulladékgazdálkodási rendszer ISPA/Kohéziós Alap projekt keretében

 • Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft.

„Struktúraváltás a Halasi Kórházban” TIOP-2.2.4-09/1-2010-0011 projekt – eszközbeszerzés. Program címe:"Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban”

 • Szegedi Tudományegyetem

Szállítási szerződés a Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére sebészeti vágóeszközök leszállítása, üzembe helyezése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyban

Szolgáltatás

Megbízási szerződés keretében a Közbeszerzéseket Felügyelő Főosztály (KFF) tevékenységét segítő közbeszerzési, jogi és műszaki-szakmai szakértői tanácsadás vagy Kohéziós Alap projektekhez és egyéb infrastrukturális nagyberuházásokhoz kapcsolódó független közbeszerzési minőségbiztosítási, felülvizsgálati és tanácsadói szakértői munkák (A teljesség igénye nélkül)

 • Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei – Komposztáló telep előkészítő munkái

 • Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése

 • Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás

„Alsó-Szabolcsi szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2011-0016 azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása

 • Duna projekt (árvízvédelmi töltések megerősítése, szilárd töltésburkolat építése a védművek egyes szakaszain)

 • ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.

Vállalkozási (Tervezési) szerződés Extreme Light Infrastructure (ELI) lézer kutatóközpont megvalósítását előkészítő projekt" című GOP-1.5.1-2010-0001 azonosító számú és a GOP-2011-1.5.1 kódszámú kiemelt projekthez kapcsolódó, komplex tervezési feladatok beszerzésére.

 • Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása:1. rész: „Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése - KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0005” című pályázathoz kapcsolódóan, 2. rész: „Taktaköz-felső árvízvédelmi rendszer fejlesztése - KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0006” című pályázathoz kapcsolódóan

 • Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő továbbfejlesztésének előkészítési munkái

 • Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kecskemét Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése(SG-626.).

 • Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása tárgyú EU támogatásra számot tartó projekt előkészítése

 • M31 autópálya kivitelezése során lebonyolító mérnöki feladatok ellátása

 • Nagykanizsa Regionális Szennyvíztársulás: Nagykanizsa és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekthez kapcsolódó tervezői tevékenysége

 • Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó tárgyú, EU támogatásra számot tartó projekt előkészítése

 • Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Százhalombatta(kiz.) - Pusztaszabolcs(bez.) vasútvonalszakasz kiviteli- és tender terveinek valamint Budapest-Déli pu. - Pusztaszabolcs vasútvonalszakasz ETCS 2 telepítése tender terveinek továbbá a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás köteteinek elkészítése.

 • Sopron térségi hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatos Mérnöki és műszaki felügyeleti, műszaki ellenőri feladatok ellátása

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer 1. üteméhez kapcsolódó Mérnök/Műszaki felügyeleti munkák ellátása

 • Szakértői segítségnyújtás Támogatási kérelem elkészítéséhez a Szolnok – Szajol – Debrecen – Nyíregyháza – Záhony vonalszakasz kivitelezési munkáihoz

 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Vállalkozási szerződés keretében a KözOP-5.5.0 kódszámú pályázati kiírásra beadott és támogatásban részesített "Székesfehérvári Intermodális Regionális Közösségi Közlekedési Központ kialakítása" című projekt (KözOP-5.5.0-09-2010-0013) keretében megvalósítani kívánt összesen 1 db projekt Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának (RMT), ennek keretében a költség-haszon elemzésének (CBA) és kapcsolódó dokumentumainak elkészítése, szakértői feladatok elvégzése.

 • Tervezési szerződés az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény szakasz engedélyezési és kiviteli terveinek, valamint ajánlati dokumentációjának elkészítésére

 • Tisza hullámtér projekt (Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése- nagyvízi meder vízszállító képességének javítása) EU támogatásra számot tartó projekt előkészítése

Árubeszerzés

Megbízási szerződés keretében a Közbeszerzéseket Felügyelő Főosztály (KFF) tevékenységét segítő közbeszerzési, jogi és műszaki-szakmai szakértői tanácsadás vagy Kohéziós Alap projektekhez és egyéb infrastrukturális nagyberuházásokhoz kapcsolódó független közbeszerzési minőségbiztosítási, felülvizsgálati és tanácsadói szakértői munkák (A teljesség igénye nélkül)

 • 18 db alacsony padlós, közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése

 • Berettyóújfalu Város Önkormányzata

A TIOP-2.2.4/09/1 „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című konstrukción belül, a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház korszerűsítése tárgyú beruházáshoz kapcsolódóan egészségügyi gép-műszerek, és laboratóriumi- illetőleg egyéb bútorzat beszerzése.

 • Érd Megyei jogú Város Önkormányzata

Laboratóriumi eszközbeszerzés az érdi Vörösmarty Gimnázium részére a TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005.számú "A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával"című pályázathoz kapcsolódóan.

 • Ferihegyi Terminál Közelkörzeti radarrendszer beszerzése

 • GSM-R rendszer beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások

 • Magyarországi Evangélikus Egyház

TIOP 1.1.1.07/1-2008-1159 számú nyertes pályázatukban „Az Evangélikus Egyház feladat ellátási helyein intelligens iskola létrehozása az informatikai infrastruktúra fejlesztésével és IKT támogatású pedagógia módszertan kidolgozásával”

 • Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közoktatási Intézmények informatikai korszerűsítése TIOP-1.1.1-07/1-2008-1151.

 • Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási rendszer árubeszerzése

 • Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft.

„Struktúraváltás a Halasi Kórházban” TIOP-2.2.4-09/1-2010-0011 projekt – eszközbeszerzés. Program címe:"Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban”

 • Szegedi Tudományegyetem

Szállítási szerződés a Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére sebészeti vágóeszközök leszállítása, üzembe helyezése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyban

Tervpályázat

Kohéziós Alap projektekhez és egyéb infrastrukturális nagyberuházásokhoz kapcsolódó független közbeszerzési minőségbiztosítási, felülvizsgálati és tanácsadói szakértői munkák (A teljesség igénye nélkül)

 • Pécs – Tettye városrész közterület megújításához kapcsolódó tervezési munkák
 • Pécsi Konferencia- és Koncertközpont kialakításának tervezési munkái
 • Nagy Kiállítótér és a hozzá kapcsolódó épületek kialakításának tervezési munkái
Juratio közbeszerzés
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7