Sorry, you have been blocked

You are unable to access rani.mom

Why have I been blocked?

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

What can I do to resolve this?

You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.

üdvözlet | JURATIO Zrt. - hivatalos közbeszerzési tanácsadó
üdvözöljük menü

A JURATIO Zrt. közbeszerzési eljárások lebonyolításával, közbeszerzési szakértői, valamint független közbeszerzési minőségbiztosítási tanácsadással foglalkozó - a piacán jelentős szereppel bíró - vállalkozás. A társaság és jogelődjei az eltelt tíz évben mintegy 1.500 közbeszerzési eljárást bonyolított le ajánlatkérői oldalon, valamint több mint 200 Kohéziós Alap projekt és egyéb infrastrukturális nagyberuházás megvalósításában látta el a független közbeszerzési minőségbiztosítási tanácsadói szakértői feladatokat.

A társaság tanácsadói, szolgáltatói tevékenysége teljes körű beszerzési, közbeszerzési, pályáztatási, versenyeztetési feladatok támogatására irányul.

A közbeszerzés olyan speciális szaktudást igénylő szakterület, melynek végzéséhez komplex (műszaki, gazdasági, jogi) ismeretek, valamint a beszerzés tárgya szerinti piacismeret és a közbeszerzési lebonyolítói gyakorlat szükséges.

A társaság a verseny szféra, a közigazgatás, közbeszerzés, egészségügy, pénzügy és jogi területeken szerzett több éves tapasztalattal rendelkező, kiemelkedő tudású, részben jogi végzettségű hivatalos közbeszerzési tanácsadói és szakemberei révén képes ellátni mindazokat a feladatokat, amelyek az eljárások szabályszerű, szakszerű és eredményes lebonyolításához nélkülözhetetlenek.

A cég tevékenységére egyre hangsúlyosabban jellemző komplex közbeszerzési szolgáltatások nyújtása, azaz a megbízó közbeszerzési feladatainak átvétele. Ennek keretében a társaság elvégzi a Kbt. által kötelezően előírt „adminisztratív” feladatokat, elkészíti a megbízó közbeszerzési szabályzatát, éves összesített közbeszerzési tervét, éves statisztikai összegezését. A közbeszerzésekkel kapcsolatos nyilvánossági követelményekkel kapcsolatban ellátjuk megbízóink részére az ebből eredő feladatokat.

Igény esetén a társaság ellát beszerzésekkel kapcsolatos szabályozási és oktatási feladatokat is.

Ajánlattevői oldalon közreműködünk a részvételi jelentkezés vagy az ajánlat összeállításában.

Kollégáink a közigazgatás területén szerzett szakmai-vezetői tapasztalataik alapján, igény esetén közreműködnek a minisztériumok, költségvetési szervek, önkormányzatok (vagy ezek intézményeik, gazdasági társaságaik)


Állandó, visszatérő és alkalmi megbízóink az állami-, önkormányzati-, egészségügyi-, oktatási - és a versenyszférából egyaránt jelen vannak.
Társaságunk a közbeszerzési eljárások lebonyolítása, közbeszerzési szakértői tanácsadás, független közbeszerzési minőségbiztosítási tanácsadás és egyéb üzletviteli tanácsadás vonatkozásában rendelkezik az ISO 9001:2008 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszerrel, valamint a BS ISO/IEC 27001:2005 szabványnak megfelelő információbiztonsági irányítási rendszerrel.

Állandó, visszatérő és alkalmi Megbízóink az állami-, önkormányzati-, egészségügyi- és a versenyszférából egyaránt jelen vannak.

Juratio közbeszerzés
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7