Közbeszerzési eljárások

Eljárás: „A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9. II. emelet, hrsz.: 8751) helyiségei központi klimatizálási, valamint a kapcsolódó elektromos és szakipari munkáinak kivitelezése” tárgyában ajánlattételi szakasz

A fileok listázásához és letöltéséhez kérem adja meg a következő adatokat:

A Közbeszerzési törvény 39 § (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérő nevében eljáró JURATIO Zrt. a közbeszerzési dokumentációt elektronikus úton, – a regisztrálási adatok megkérésének kivételével – korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen jelen felületen keresztül teszi gazdasági szereplők számára hozzáférhetővé. A közbeszerzési dokumentáció előzetes regisztráció után téritésmentesen letölthető. A regisztráció során megadott adatokat az Ajánlatkérő nevében eljáró JURATIO Zrt. bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. A rendszer naplózza a benne végrehajtott tevékenységeket. A naplók és az egyéb felhasználói adatok tekintetében az Ajánlatkérő nevében eljáró JURATIO Zrt. a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően jár el. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan e-mail és telefax-elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési törvény 57 § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként vagy részvételi jelentkezésenként legalább egy ajánlattevőnek, részvételre jelentkezőnek vagy az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig, több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejártáig. Gazdasági szereplő felelőssége, hogy a jelen felületen történő regisztráció és adott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációjának elérhetőségekor olyan adatokat adjon meg, amelyek megfelelnek a Kbt. 57 § (2) bekezdésében foglaltaknak. Gazdasági szereplő jelen regisztrációval elismeri, hogy az általa regisztrált közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációját a közbeszerzési törvény 39 § (1) bekezdése szerinti formában a közbeszerzési törvény 57 § (2) bekezdése szerint elektronikus úton elérte. Gazdasági szereplő a regisztrációval nyilatkozik a fenti feltételek tudomásulvételéről és elfogadásáról. Elfogadom:
A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7